Tuesday, March 16, 2010

Nha Kỹ Thuật Hành Khúc


Hùng ca Nha Kỹ Thuật.

Nha kỹ Thuật là vì sao sáng chói
Giữ lời thề đáp tiếng gọi quê hương
Chí hiên ngang đồng quyết tữ lên đường
Những tia chớp rợn người phương đất Bắc.

Ta Biệt kích lẫy lừng trong lòng giặc
Dù xương tan vẫn kiên vững sắc son
Không lùi bước trước bạo ngược hung tàn
Thề quyết chiến đánh tan quân Cọng sản.

Nha Kỹ Thuật là danh xưng rực sáng
Anh lên đường ôm tạc đạn đầy thân
Những bóng ma trong bóng tối âm thầm
Quyết mang lại mùa Xuân cho Tổ Quốc.

Nha Kỹ Thuật ta đoàn quân bất khuất
Xâm nhập đêm đánh đất Bắc kinh hoàng
Đoàn Quân ta đầy dũng chí hiên ngang
Quyết chiến, quyết chiến, thề moi gan quân địch.

No comments: